Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo

Hammerfest Terminalen

Hammerfest Terminalen AS

Hammerfesthavn Prosjekt HammerfestTerminalen

Aktører

Hammerfest Havn
Hammerfest Kommune

Hammerfest Terminalen gir mulighet for å løse logistikkbehov for en region i vekst. En forbedret og unik inngangsport til Hammerfest.

Den nye Hammerfest Terminalen ligger i Leirvika. Terminalen representerer det beste utgangspunkt for transport av gods til/fra Hammerfest. God plass til logistikk og lagerbygg, arealer for utelagring og containere og rom for parkering og gode logistikkarealer. Havnen er lun med gode innseilingforhold.

Terminalen befinner seg i umiddelbar nærhet av Polarbase og industriområder i Hammerfest og gir ytterligere arealer for næringsutvikling innenfor industri, logistikk, energi og leverandørindustri i regionen. Baseområdet ble tatt i bruk i 2020.

På området er det et  moderne logistikkbygg med kontorfasiliteter som har god oversikt over baseområdet. Det gir muligheter for å utvikle kontorfellesskaper og små-industriklynger innenfor transport, logistikk, anlegg og andre relaterte bransjer. Bygget ble  ferdigstilt i september 2022.

Vi har ledig uteareal og kontorlokaler

Kontakt:

Sturla Johan Nilsen
Havnekaptein
+47 416 59 592
sturla@hammerfest.havn.no

Jon Helge Løkke
Seniorrådgiver
+47 909 99 713
jon@hammerfest.havn.no