Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo

Aktive prosjekter

Miljøprosjektet Ren havn

Hammerfesthavn Prosjekt RenHavn

Aktører

Hammerfest Havn
Hammerfest Kommune
Kystverket

Prosjektet Hammerfest Ren Havn er et samarbeid mellom Kystverket og Hammerfest kommune, der flere prosjekt er slått sammen til ett felles prosjekt.

Indre havn i Hammerfest har gjennom flere hundre års aktivitet dessverre blitt en av de mest forurensede havnene i landet. Hammerfest kommune har sammen med Hammerfest havn i lang tid jobbet med et prosjekt for å rense opp indre havn i Hammerfest.

Prosjektet nådde opp i statsbudsjettet for 2021. Prosjektet kombineres med utdyping av Fuglenes fiskerihavn og farledsforbedring i Forsøl. I tillegg skal Hammerfest havn bygge ny sentrumskai der rundt 10 mål tomt midt i sentrum skal utvikles.

Havnekvartalet - utvikling av sentrumskaiene

uten basseng 211022

Aktører

Hammerfest Havn

Bakgrunnen for prosjektet er å benytte nytt tomteareal som følge av etablering av deponi og kai-areal i forbindelse med Ren Havn-prosjektet. 

Det er en uttalt målsetting om å bruke denne muligheten til å gjøre Hammerfest sentrum mer attraktivt for innbyggere og gjester.

Rundt 10 mål tomt midt i sentrum skal utvikles. Dette er et formidabelt arbeid som vi nå har fullt trøkk på. Vi er klar over at dette vil kreve at alle gode krefter i Hammerfest bidrar slik at vi kan fornye og modernisere Hammerfest gjennom å tiltrekke oss næringsaktivitet og skape et nytt byrom som innbyggerne kan være stolte av.

Arbeidet starten i 2017 med en mulighetsstudie for sentrumskaiene. Dette var starten på en idé- og utviklingsprosess som sluttføres frem til 2023-2024. Parallelt med konseptutviklingen utarbeides det en reguleringsplan for havneområdet.

Relevante lenker

Mer om Havnekvartalet

Fuglenes - industriell områdeutvikling

DSC03570

Aktører

Hammerfest Havn
Næringsaktører i området

Formålet er å få en god struktur og funksjonsfordeling for privat- og offentlig tjenesteyting. Dette inkluderer fiskerihavnfunksjoner, logistikk og servicetilbud for de maritime næringene.

Prosjektet ble startet i 2012. Det er gjort tiltak og investeringer rettet mot fiskeri, havbruk, cruise og industri. 

Det jobbes videre med infrastruktur og etablering av en service- og leverandørklynge.