Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo

Om oss

Kontakt

Administrasjon

+47 784 07 400
post@hammerfest.havn.no

Besøks- og postadresse:
Industrigata 5
9601 Hammerfest

Havnevakt

+47 913 70 311
havnevakt@hammerfest.havn.no

VHF kanal: 12

ProsjekterThumbnail

Om Hammerfest Havn KF

Hammerfest Havn KF er en sentral servicehavn i nord innen logistikk, fiskeri, havbruk og energi. Hammerfest Havn KF er tilrettelegger for maritime og sjørelaterte næringer og vi jobber for ytterligere vekst.
Hammerfest Havn KF har miljøfokus og fra våre landstrømanlegg kan vi levere opptil 1kVA. Alle våre havneavsnitt har landstrømanlegg som tar ned det miljømessige fotavtrykket.

En sentral fiskerihavn i Finnmark
Hammerfest Havn KF har kaifasiliteter og servicetilbud rettet mot differensiert flåtestruktur fra sjark til kyst- og havgående fiskefartøy. Hammerfest er med sin gunstige plassering et naturlig valg for fiskeri- og havbruksnæringen.

Helhetlige løsninger
Hammerfest Havn KF tilbyr helhetlige løsninger innen logistikk og trafikkfunksjoner for både lokale og internasjonale aktører. Med god kapasitet på både på areal, lokaler, terminaler og maskiner tilbyr vi  et bredt og fullstendig spekter av tjenester.

Bærekraft og miljø

Hammerfest Havn er opptatt av å ta vare på miljøet. Det er viktig for oss å være en fremtidsrettet, bærekraftig og miljøvennlig havn.

 • Miljøprosjektet Ren Havn. For mer informasjon: Ren Havn
 • Hammerfest Havn KF har etablert landstrømanlegg i Hammerfest: Polarbase (kaisameie med Polarbase), Leirvika/ASCO-base og industri-/ og fiskerikaiene på Fuglenes.
  → Det betyr at skipene som ligger til kai kan slå av motorene og benytte strøm for å holde skipene i gang. Dette sparer samfunnet for store mengder CO2-utsplipp.
  → Redusert støy
 • ESI – Environmental Ship Index
  Miljødifferensierte havneavgifter, miljøprising av cruiseskip, ble innført i 2021.
 • EPI – Enviromental Port Index
  En modell for å bergene miljødifferensierte havneavgifter, utfra et konkret skips utslipp i en aktuell havn.
 • Opprinnelsesgaranti strøm
  Sikrer at den strømmen vi selger videre er produsert på en miljøvennlig og forsvarlig måte.
 • Tilgjengelighetsprisen for 2022 gikk til oss i Hammerfest havn. Tilgjengelighetsprisen skal fremme likestilling og forhindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse i Hammerfest kommune. Prisen skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

baerekraftsmalene

Faktura

Hammerfest Havn KF ønsker faktura i elektronisk format (EHF) fra sine leverandører.

Send faktura til:
Hammerfest Havn KF
Organisasjonsnummer: 974795027

Ved spørsmål send e-post til: post@hammerfest.havn.no

Ledergruppen

Havnedirektør

Per-Åge Hansen
+47 911 02 041
per@hammerfest.havn.no

Havnekaptein

Sturla Johan Nilsen
+47 416 59 592
sturla@hammerfest.havn.no

Økonomisjef

Trond Rognlid
+47 952 58 181
trond@hammerfest.havn.no

Havnestyret

Styreleder

Runar Enoksen
runar@hfo.no

Møteprotokoller – Havnestyret

Regelverk

Hammerfest Havn KF  er Hammerfest kommunes havnefaglige organ og skal utøve den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Lover

Aktuelle lover for Hammerfest Havn:

Havne- og farvannsloven

Kommuneloven

Andre saker

Havnekvartal

Folkemøte for detaljregulering av havnekvartalet

Havneområdet ligger sentralt i bybildet. Det er et stort areal med viktige publikumsrettede funksjoner. Bygningsmassen på/inntil området inneholder drosjesentral/drosjeholdeplass, flere spisesteder, konsertscene, bowlinghall, treningssenter, boliger

Les mer
Julehilsen fra Hammerfest havn KF 3

God jul og godt nytt år!

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått og ser frem til videre samarbeid i 2024. Vi ønsker dere alle en riktig

Les mer

Kaia i Sandøybotn til salgs

Salg av kaia i Sandøybotn Link til prospekt Hammerfest Havnestyre har i sak 17/20 besluttet å selge den gamle trafikkaien i Sandøybotn. Frist for innlevering

Les mer