Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo
Havnekvartal

Folkemøte for detaljregulering av havnekvartalet

Havneområdet ligger sentralt i bybildet. Det er et stort areal med viktige publikumsrettede funksjoner. Bygningsmassen på/inntil området inneholder drosjesentral/drosjeholdeplass, flere spisesteder, konsertscene, bowlinghall, treningssenter, boliger og kontorer. Området er også sentralt i reiselivssammenheng, da turister som kommer sjøveien med hurtigruta (og etter hvert også med cruisebåt) vil bruke det til av- og påstigning. Havneområdet er derfor et svært viktig område for sentrum allerede i dag. Forslaget til reguleringsplanen som nå foreligger skal avgjøre hvordan dette arealet skal se ut i fremtiden. Hvordan dagens bruk skal forsterkes og hvordan området skal kunne tilføre byen nye muligheter på en god måte. Samtidig kan store etableringer nede på havneområdet medføre at andre deler av byen blir mindre interessante for investorer, for butikklokaler og for andre aktiviteter. Reguleringsplanen tar derfor opp spørsmål som vil ha stor betydning for utviklingen av sentrumsarealene i Hammerfest fremover og hvordan byen skal utformes. Den stiller spørsmål ved hvor sentrum i Hammerfest i fremtiden skal ligge.

Relevante dokumenter kan finnes på denne lenken Til offentlig ettersyn: Reguleringsplan for sentrumskaiene i Hammerfest – Hammerfest kommune

Vennlig hilsen

Øyvind Sundquist
Plansjef
Planavdelingen Hammerfest kommune

Havnekvartal 1
Havnekvartal 1

Andre saker

Havnekvartal

Folkemøte for detaljregulering av havnekvartalet

Havneområdet ligger sentralt i bybildet. Det er et stort areal med viktige publikumsrettede funksjoner. Bygningsmassen på/inntil området inneholder drosjesentral/drosjeholdeplass, flere spisesteder, konsertscene, bowlinghall, treningssenter, boliger

Les mer
Julehilsen fra Hammerfest havn KF 3

God jul og godt nytt år!

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått og ser frem til videre samarbeid i 2024. Vi ønsker dere alle en riktig

Les mer

Kaia i Sandøybotn til salgs

Salg av kaia i Sandøybotn Link til prospekt Hammerfest Havnestyre har i sak 17/20 besluttet å selge den gamle trafikkaien i Sandøybotn. Frist for innlevering

Les mer