Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo

Salg av kaia i Sandøybotn

Link til prospekt

Hammerfest Havnestyre har i sak 17/20 besluttet å selge den gamle trafikkaien i Sandøybotn.

Frist for innlevering av bud er 30.november kl. 23:00. Bud kan sendes på epost til: post@hammerfest.havn.no

Kaia i Sandøybotn er bygd som trafikkai for Sandøybotnområde. Kaia har hatt jevnlig anløp av godsbåten «Sørøy» inntil denne ruten ble nedlagt. Kaia har stått ubrukt av Hammerfest Havn KF i flere år, og det har kun vært utført sporadisk tilsyn og begrenset vedlikehold av kaia de siste årene. Salgsobjektet er festet til land på et støyp fundament, og har ca. 20 meter bro ut til selve kaien. Hele konstruksjonen er bygd av tre. Det er også et mindre bygg på kaia på ca. 10 m2.

Kaia selges som den står, og kjøper vil være ansvarlig for all vedlikehold og oppgraderinger etter overtagelsesdato.

Dersom det er noen spørsmål angående den tekniske rundt kaia kan man kontakte havnekaptein Sturla Nilsen på: sturla@hammerfest.havn.no

Hammerfest Havn vil vektlegge følgende i et tilbud:

Salgskriterier: 

Pris 30%

Pris oppgitt i sitt bud på eiendommen teller 30 % av helhetsvurderingen.

 Kjøpers plan og tilføring av aktivitet til Sandøybotn ved kjøp 50% 

 Kjøpers intensjon, tilføring- og eventuell opprettholdelse av aktivitet i Sandøybotn og Hammerfest kommune ved kjøp vil telle 50 % av helhetsvurderingen.

Kjøper må beskrive hva eiendommen er tenkt brukt til, samt hvilken samfunnsnyttighet dette vil gi. Selger vil legge vekt på samfunnsnyttigheten salget vil gi. 

 Gjennomføringsevne 20%  

Gjennomføringsevne vil telle 20 % av helhetsvurderingen. Med gjennomføringsevne vektlegges følgende:

   • Økonomisk evne til å drifte- og vedlikeholde kaien og tilhørende infrastruktur. I dette ligger det løpende teknisk vedlikehold.
   • Jevnlig tilsyn av kaien

   
   

  Bilde3 Bilde2  ]Kai Sandøybotn