Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo

Virksomhetsområder

Olje og gass

Ledende servicehavn for olje-og gassindustrien

 • Finnmarks største havn: Hammerfest havn har en unik lokalisering i skipsleia og i forhold til petroleumsvirksomhet i Barentshavet
 • LNG-utvinning siden 2008: Både det europeiske- og amerikanske kontinent er forsynt med LNG fra Snøhvitfeltet, utskipet over LNG terminalen på Melkøya i Hammerfest havn.
  Oljefeltet Goliat ble funnet drivverdig i 2006: Utbyggingen, som i 2015 stod ferdig, vil i likhet med Snøhvitutbyggingen, skape store ringvirkninger for havnevirksomheten i Hammerfest.
 • Mange nyetableringer av servicebedrifter: Dette utvikler et utvidet servicetilbud for både nasjonale og internasjonale aktører som opererer i Barentshavet, innen olje- og gass, skipstrafikk, maritim virksomhet og fiskeri og havbruk, etc.
 • Ledende havn gjennom hundrevis av år: Hammerfest betyr trygg havn – fortøyninga i Hammersteinen (Hamran) og var en internasjonal viktig havn for fangst og handel. I dagens utvikling jobber vi aktivt for også i framtiden å være den naturlige porten mot Barentshavet.

Havneforvaltning

Undertittel havneforvaltning 

 • Tekst for havneforvaltning

Fiskeri

En ledende fiskerihavn i Finnmark 

 • Finnmarks største havn: Hammerfest Havn har en unik lokalisering i skipsleia og i forhold til fiskeri i Barentshavet og langs Finnmarkskysten
 • Havn og mottak for alle båttyper i fiskeflåten
 • Mange nyetableringer av servicebedrifter: Dette utvikler serviceapparatet for både nasjonal og internasjonal fiskeflåte som opererer i Barentshavet.
 • Ledende havn gjennom hundrevis av år: Hammerfest betyr trygg havn – fortøyninga i Hammersteinen og var en internasjonal viktig havn for fiske og handel. I dagens utvikling jobber vi aktivt for også i framtiden å være den naturlige porten mot Barentshavet.

Cruise

Servicehavn for cruiseanløp

 • Finnmarks største havn: Hammerfest havn har en unik lokalisering i skipsleia og i forhold til petroleumsvirksomhet i Barentshavet.
 • Mange nyetableringer av servicebedrifter: Dette utvikler serviceapparatet for både nasjonal og internasjonal cruiseflåte.
 • Rask vannfylling med god kapasitet og kvalitet: Vår service til cruiseskip er kjent som svært god, raskt utført med fullstendig leveranse.
 • Ledende havn gjennom hundrevis av år: Hammerfest betyr trygg havn – fortøyninga i Hammersteinen og var en internasjonal viktig havn for fangst og handel. I dagens utvikling jobber vi aktivt for også i framtiden å være den naturlige porten mot Barentshavet.

Logistikk

Trafikkfunksjoner og logistikk

INFO OM HAMMERFEST HAVN:

 • 2030 m kailengde
 • 16200 kvm kaldlager, 2.800 kvm varmlager
 • 66100 kvm utendørslager
 • Ordinære havnetjenester, kaiplass, fortøyning, vann, mm
 • Strøm, avfall, bunkring
 • Reperasjoner og maritime tjenester
 • Dykkingeroppdrag
 • Taubåt / slepebåtassistanse, fortøyningsbåter
 • Kontakt oss for ytterligere informasjon

 

Nyttige logistikk lenker: