Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo
021222 Berit og Per Age

Tilgjengelighetsprisen for 2022

Tilgjengelighetsprisen for 2022 gikk til oss i Hammerfest havn.

Tilgjengelighetsprisen skal fremme likestilling og forhindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse i Hammerfest kommune. Prisen skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er jury for tilgjengelighetsprisen.

Hammerfest Havn KF ble nominert av Eva Gebhardt Sjøtun: Hammerfest havn KF har tilrettelagt de nye kaianleggene (Fuglenes og byen). Det er hengt opp hjertestartere på alle kaiene i byen og distriktet. Man kan gå i land rett fra båten. Det er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Vi takker for prisen som vi med stor glede mottok 2. desember.

På bildet ser vi styreleder Berit Hågensen og havnedirektør Per Åge Hansen.

Andre saker

cruise sommer 22

Cruiseanløp 2023

I 2023 har vi gleden av å være gjestehavn for rundt 24 cruiseskip. Første cruiseskip som ankommer 21.05. kl. 08.00 er Nieuw Statendam. Oversikten over

Les mer