Havnevakta: +47 913 70 311

havna logo
021222 Berit og Per Age

Tilgjengelighetsprisen for 2022

Tilgjengelighetsprisen for 2022 gikk til oss i Hammerfest havn.

Tilgjengelighetsprisen skal fremme likestilling og forhindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse i Hammerfest kommune. Prisen skal bidra til å bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er jury for tilgjengelighetsprisen.

Hammerfest Havn KF ble nominert av Eva Gebhardt Sjøtun: Hammerfest havn KF har tilrettelagt de nye kaianleggene (Fuglenes og byen). Det er hengt opp hjertestartere på alle kaiene i byen og distriktet. Man kan gå i land rett fra båten. Det er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Vi takker for prisen som vi med stor glede mottok 2. desember.

På bildet ser vi styreleder Berit Hågensen og havnedirektør Per Åge Hansen.

Andre saker

Havnekvartal

Folkemøte for detaljregulering av havnekvartalet

Havneområdet ligger sentralt i bybildet. Det er et stort areal med viktige publikumsrettede funksjoner. Bygningsmassen på/inntil området inneholder drosjesentral/drosjeholdeplass, flere spisesteder, konsertscene, bowlinghall, treningssenter, boliger

Les mer
Julehilsen fra Hammerfest havn KF 3

God jul og godt nytt år!

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått og ser frem til videre samarbeid i 2024. Vi ønsker dere alle en riktig

Les mer

Kaia i Sandøybotn til salgs

Salg av kaia i Sandøybotn Link til prospekt Hammerfest Havnestyre har i sak 17/20 besluttet å selge den gamle trafikkaien i Sandøybotn. Frist for innlevering

Les mer